× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Przychodnia Michałowskiego Częstochowa

Szkoła rodzenia - Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Z Ufnością w III-tysiąclecie"

Informacje o komórce

Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy inny niż psychiatryczny

Szkoła rodzenia

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Zakres świadczonych usług:

  • Położnictwo i ginekologia


Adres

34-3257790
Michałowskiego 30
42-200 Częstochowa

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1